Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Meclis Etkinliği Azalıyor’ Çarpıtması

Temel Karamollaoğlu’ndan ‘Meclis Etkinliği Azalıyor’ Çarpıtması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 2 Şubat 2017 tarihinde CNN Türk kanalında anayasa değişiklikleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu şu iddiaları öne sürdü:

  • “Meclis’in etkinliği azalıyor.”
  • “Yargı bağımsızlığı zarar görüyor.”
  • “Yetkiler tek elde toplanıyor.”
  • “Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi veriliyor.”
  • “Yüzde 10’luk seçim barajı kalkmıyor.”

 

İddia 1: “Meclis’in etkinliği azalıyor.”

1- Yeni sistemde Meclis’in yasama gücü daha da artacak. Kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi yalnızca Meclis’e ait olacak. Mevcut sistemde ise kanunların ezici çoğunluğu Bakanlar Kurulu tarafından “kanun tasarısı” şeklinde sunulmaktadır.

2- Mevcut sistemde “vatana ihanet” suçu dışında Cumhurbaşkanı yargılanamıyor. Yeni sistemde, suç işlediği iddia edilen Cumhurbaşkanı Meclis’in iradesiyle Yüce Divan’da yargılanabilecek.

3- Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimleri yenileme kararı alabilecek. Böylece Meclis olası bir siyasi tıkanıklık durumunda halkın iradesine başvurabilecek.

 

İddia 2: “Yargı bağımsızlığı zarar görüyor.”

1- Anayasa değişiklikleri yargı bağımsızlığını güçlendiriyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçerken 7 üyesini Meclis seçecek.

2- Hakim ve savcıların mesleğe kabul edilmesi, atanması, görevden uzaklaştırılması işlemlerini gerçekleştiren HSK’nın üyelerinin yarısından çoğunu Meclis’in belirleyecek.

3- Ayrıca Meclis’teki HSK adaylarının oylaması da çoğulcu bir anlayışla belirlendiği görülüyor. İlk oylamada üçte iki çoğunluk, ikinci oylamada beşte üç çoğunluk aranacak.

 

İddia 3: “Yetkiler tek elde toplanıyor.”

1- Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde yetkilerin tek elde toplanması söz konusu değildir. Parlamenter sistemin en büyük aksaklıklarından biri olan zayıf kuvvetler ayrılığı yeni sistemde terk edilecek. Kuvvetlerin tam manasıyla birbirinden ayrılması sağlanacak.

2- Öncelikle hiçbir kişi aynı anda hem yasama hem de yürütme organında görev alamayacak. TBMM sadece yasama işlevini, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığındaki yürütme ise sadece hükümet etme işlevini yerine getirecek.

3- Anayasa Mahkemesi ise Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanı’nı, Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları yargılama yetkisine sahip olacak. Mevcut sistemde bilindiği üzere Cumhurbaşkanı sadece ‘vatana ihanet’ suçuyla yargılanabiliyor.

 

İddia 4: “Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi veriliyor.”

1- Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde “fesih” yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı’nın da Meclis’in de seçimleri yenileme yetkisi vardır.

2- Cumhurbaşkanı ya da Meclis seçimleri yenileme kararı alırsa hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimi birlikte yenilenecek.

3- Cumhurbaşkanı seçimleri yenileme yetkisini kullanırsa kendisi de seçime gitmek zorunda kalacak. Bunun da ötesinde, en fazla iki dönem seçilme hakkı bulunan Cumhurbaşkanı bir görev döneminden de feragat edecek.

 

İddia 5: “Yüzde 10’luk seçim barajı kalkmıyor.”

1- Yüzde 10 seçim barajı, Milletvekili Seçim Kanunu’nun 33. maddesinde düzenlenmiştir. Bilindiği üzere kanunlar, Meclis’te oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

2- Gerçekleşecek referandum ise teklif edilen Anayasa değişikliklerine ilişkindir. Zaten AK Parti temsilcileri referandum sonrası için seçim sisteminin değiştirilmesi, dar bölge ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmesi ve barajın kaldırılmasına yönelik çalışma başlatılacağını da beyan etmiştir.

Görüldüğü üzere Saadet Partisi liderinin açıklamaları gerçeklikten uzaktır.