CHP’li Eren Erdem’den Büyük Yalanlar

CHP’li Eren Erdem’den Büyük Yalanlar

CHP Milletvekili Eren Erdem 13.02.2017 tarihinde sosyal medya hesabında gerçekleştirdiği canlı yayında, vatandaşların referandumda neden hayır oyu vermesi gerektiğine ilişkin çeşitli iddialarda bulundu.

Eren Erdem’in Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında ortaya koyduğu iddialar şunlar:

– “TBMM bütçe dahi yapamayacak.”

– “Başkan Meclis’i feshetme yetkisine sahip olacak.”

– “Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’sini başkan atayacak.”

– “HSYK fiilen bitirilecek. Yargı tamamen yok edilecek.”

– “Başkanın çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler TBMM’ye gelmeyecek.”

– “Başkanlık babadan oğula geçebilecek.”

Peki Eren Erdem’in öne sürdüğü iddialar doğru mu?

 

Bu iddiaları inceledik:

 

İddia 1: “Başkan Meclis’i feshetme yetkisine sahip olacak.”

1- Eren Erdem’in iddiasının aksine Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde “fesih” yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı’nın da Meclis’in de seçimleri yenileme yetkisi vardır.

2- Seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçimi birlikte yenilenir.

3- Ayrıca görev süresi beşer yıllık iki dönemle sınırlandırılan Cumhurbaşkanı, seçimleri yenileme yetkisini kullanırsa bir görev döneminden feragat etmiş olur.

4- Üstelik ikinci döneminde bu yetkiyi kullanırsa bir daha aday olamaz ve Cumhurbaşkanlığı görevi sona erer.

 

İddia 2: “HSYK fiilen bitirilecek. Yargı tamamen yok edilecek.”

1- Mevcut sistemde üye sayısı 22 olan ve Adalet Bakanı ile Müsteşarı’nın doğal üye olduğu HSYK’nın 4 üyesini Cumhurbaşkanı, kalan 16 üyeyi bürokratlar seçiyor.

2- Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nde HSK’nın üye sayısı 13’e indirilecek ve Cumhurbaşkanı yine 4 üye seçecek.  Adalet Bakanı ile Müsteşarı’nın doğal üyelikleri devam edecek.

3- Yeni sistemde kalan 7 üyeyi ise Meclis seçecek. Görüldüğü üzere bürokratlardan alınan yetki Meclis’e veriliyor. Cumhurbaşkanı’nın seçeceği üye sayısına ilişkin bir değişiklik yok.

 

İddia 3: “Başkanın çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnameler TBMM’ye gelmeyecek.”

1- Öncelikle belirtmek gerekir ki Cumhurbaşkanı’nın kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi yoktur. Cumhurbaşkanı ancak yürütmeyle ilgili konularda ‘kararname’ çıkarabilir.

2- Bu kararnameler hiyerarşik olarak Anayasa ve kanunların altında yer alır. Kanunlar ile kararnamelerde farklı hüküm bulunması durumunda kanun hükümleri uygulanır.

3- Ayrıca OHAL sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Meclis’te görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde bu kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

İddia 4: “Başkanlık babadan oğula geçebilecek.”

1- Eren Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın belirli hallerde Cumhurbaşkanı’na vekalet edecek olmasından hareketle bu akıl dışı iddiayı ileri sürüyor.

2- Anayasa’da yapılan değişiklik uyarınca, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak.

3- Görüldüğü üzere Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda derhal seçimlere gitmek anayasal bir zorunluluktur.

4- Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yalnızca seçimlerin gerçekleşmesine kadar Cumhurbaşkanı’na ‘vekalet’ edecek.

 

Görüldüğü üzere Eren Erdem’in Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında ortaya koyduğu iddialar çok ciddi yalan ve çarpıtma içermektedir.