Ümit Kocasakal’dan üniter yapı ve rejim yalanı

Ümit Kocasakal’dan üniter yapı ve rejim yalanı

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal 27.02.2017 tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Rize şubesinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sistemi hakkında iddialarda bulundu.

Ümit Kocasakal’ın iddiaları:

– “Başkanlıkla üniter yapı tehlikeye girecek.”

– “Bu açık ve net bir şekilde rejim değişikliğidir.”

Peki Kocasakal’ın üniter yapının tehlikeye girdiği ve rejimin değiştiği iddiası doğru mu?

İddia 1: “Bu açık ve net bir şekilde rejim değişikliğidir.

1- Cumhurbaşkanlığı ve parlamenter sistem birer hükümet sistemidir, rejim değildir. Hükümet sistemi; yasama, yürütme ve yargı organlarının kuruluşu ve aralarındaki ilişkileri ifade eder.

2- Örneğin yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’nın rejimi cumhuriyet, parlamenter sistemle yönetilen Belçika’nın ise monarşidir.

3- Hangi hükümet biçiminin benimsediğinden bağımsız olarak Türkiye’nin siyasi rejimi demokratik ve laik cumhuriyettir. Teklifte, bunun aksini iddia eden hiçbir madde yoktur.

4- Sistem değişikliğinin en önemli amaçlarından biri de bugüne kadar demokratik sistemi kesintiye uğratan siyaset dışı odakları etkisiz hale getirmektir. Böylece Türkiye’nin demokratik cumhuriyet rejimi daha güçlü hale gelecektir.

 

İddia 2: “Başkanlıkla üniter yapı tehlikeye girecek.

1- Cumhurbaşkanlığı Sistemi bir hükümet biçimiyken üniter yapı bir devlet yapısı çeşididir. Hükümet biçimleri ve devlet yapıları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

2- Başkanlık sistemiyle idare edilen Güney Kore, Peru, Kosta Rika ve Şili ile yarı-başkanlık sistemiyle idare edilen Fransa gibi ülkeler üniter devlet yapısına sahiptir.

3- Öte yandan parlamenter sisteme sahip Almanya, Kanada, Hindistan ve Avustralya gibi
ülkeler ise federal devlet yapısını benimsemiştir.

 

Görüldüğü üzere İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal’ın iddiaları asılsızdır.