İnfografiler

HSYK ÜYELERİNİ KİM ATAYACAK?

Teklif edilen sistemde Cumhurbaşkanı’nın atadığı HSYK üye sayısı değişmeyecek. HSYK üye sayısı düşecek. Bürokratların (atanmışlar) elinden HSYK’ya üye atama yetkisi alınacak. Meclis’e HSYK üyesi atama yetkisi verilecek.

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİNİ KİM ATAYACAK?

Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı’nın atadığı üye sayısı 14’ten 12’ye düşürülecek. Meclis’in atadığı üye sayısı değişmeyecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ FEDERAL YAPIYI ZORUNLU KILAR MI?

Hayır, Cumhurbaşkanlığı Sistemi federalizmi zorunlu kılmaz.

Örneğin başkanlık sistemiyle idare edilen Güney Kore üniter yapıya sahiptir. Parlamenter sisteme sahip Kanada ise federal devlet yapısını benimsemiştir.

Vesayetçi Parlamenter Sistem

Cumhurbaşkanlığı Sistemi

 Hükümet Meclis tarafından seçilir.
 Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçilir.
 Koalisyon ihtimali vardır.
 Koalisyon ihtimali yoktur.
Hükümet Meclis’e karşı sorumludur.
Cumhurbaşkanı da Meclis de halka karşı sorumludur.
Kuvvetler ayrılığı yumuşaktır.
Kuvvetler ayrılığı katıdır.
Meclis, hükümeti düşürebilir.
Hükümet Meclis dengelerinden etkilenmez.
Çift başlı bir yönetim vardır.
Tek başlı bir yönetim vardır.
Yönetim kargaşası söz konusudur.
Hızlı ve esnek karar alınır.
Siyasi krizlere gebedir.
Siyasi ve ekonomik istikrar vardır.