Görüşler

Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı

 • Parlementer sistemde denetim yoktur. Çünkü hükumet tek parti iktidarı da olsa koalisyon da, meclise hâkim oluyor. İstediği takdirde meclisten bir araştırmayı dahi geçirtmeyebilir. Oysa başkanlık sisteminde kesin olarak kuvvetler ayrılığı var.
 • Türkiye’de valiler seçimle gelirse, hangi bölgede halk kimi seçerse o gelir. Bölgenin belediye reisini dışardan mı tayin ediyoruz?
 • Parlementer sistemden Başkanlık Sistemi’ne geçersek, bu parlamentonun kalkması değil, parlamentonun denetleme görevini yapması demektir.
 • Bizim gibi ülkelerde biraz da tabiatı icabı parlamentoda bir takım tıkanıklıklar vardır. Gruplaşmanın çok fazla olacağı bellidir. Hatta şehirlere ve bölgelere göre gruplaşmalar da olabilir.
 • Parlamentonun asli vazifesi icrayı denetlemektir. Bu yüzden icra ile tamamen ayrılması gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı

 • Ben isterdim ki, Türkiye cumhurbaşkanını seçsin.
 • Ben isterdim ki, Türkiye dar bölge seçimine gitsin. İstanbul’un 70 tane milletvekili var, kaç tanesini tanıyorsunuz? Halktan kopuk bir cumhuriyet olmaz.
 • Temsili sistem işlemiyor. İsterdim ki, Türkiye’de başkanlık sistemini yapalım. Devlet büyük, ülke büyük, halk çok dinamik biz bu ülkeyi idare edemiyoruz. Sistemde değişiklik yapmamız lazım.
 • Bazı zamanlarda seçimi yenilemediğiniz zaman bunalım çıkabilir. 1960’da seçime gidilebilseydi müdahale olmazdı. Meclisin seçimi yenileme yetkisini seçilecek adama bırakmak yanlıştır. Bu yetki seçilmiş cumhurbaşkanında olmalıdır.
 • Başkanlık sistemini kendim için değil Türkiye için istiyorum.

Büyük Birlik Partisi Kurucusu

 • Ülkenin siyasi yapısının yönetebilen demokrasi gücünü kazanabilmesi için yürütmedeki belirsizlik gözden geçirilmeli, gerekiyorsa başkanlık sistemine geçilmelidir ve bunun için milletin onayına baş vurulmalıdır.
 • Başkanlık sistemi ile sistem yeniden düzenlenmeli. İcranın Meclis dışına çıkarılması lazım.
 • Parlamenter sisteme göre Cumhurbaşkanının yetkileri çok fazla. Başkanlık sistemine göre yetkileri çok az. Bunu da yerli yerine oturtmak gerekiyor. Tercih yapılmalı. Başkanlık sistemi mi, parlamenter sistemi mi? Biz başkanlık sistemini savunuyoruz.

Milliyetçi Hareket Partisi Kurucusu

 • Çağımız kuvvetli, adil ve hızlı icra çağıdır. Türk milleti, dünya imparatorlukları kurduğu dönemlerde bunu uyguladı. Bu icra gücünün tek elde toplanmasıyla mümkün. Tarih ve töremize uygun olarak başkanlık sistemini savunuyoruz.
 • İcrayı, cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık olarak ikiye bölemeyiz. Her konuda bütünleşmeci olduğumuza göre, icranın başında da bütünleşmeci olmalıyız. Türk tarih felsefesi ve tarihinde icra organı hiçbir zaman bulunmamış yani tek bir başkan tarafından yürütülmüştür.
 • Milliyetçi Türkiye’de de demokratik milli cumhuriyet ilkesi içinde başkan, Türk milletinin yürütme organının tek başı olacaktır. Tek başkan sistemine uygun olarak yasama organı yönünden de tek meclis sistemini savunuyoruz.
 • Avrupa krallık veya federal devlet rejimlerinin bir mirası olan senatonun, millet meclisi yanında yasama işlerini geciktirdiği bir hüviyet taşıması dolayısıyla kaldırılmasını istiyoruz.