Evet! Şanımız olsun!

Evet! Şanımız olsun!

Yaşamaz ölümü göze almayan
Zafer göz yummadan koşar da gider
Bayrağa kanının alı çalmayan
Gözyaşı boşana boşana gider

Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider

Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli, ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan o şana gider
Her zaman bu şandan o şana gider